Xời ơi em ấy bền quá! Cả tuần rùi í. Em cắm nốt hnay thì chuyển hoa mới nhaHiền Tồ