Nay em đã cắt ngồng dưỡng cây rồi Hi vọng chăm ổn để 3 năm nữa đc ngắm hoa😂😂😂Fb: Binhyen Binhan

1 COMMENT

Comments are closed.