Mưa gió âm u tăng sáng hết cỡ, cả điện thoại lẫn đèn trần mới dc dư này thôi ạ.
Mong Bình Yên đến với mọi nhà.Hoàng Hải