Mới hốt em Xanh bơ và em Mon Coeur 70k đắt k các bác? Đất k có mà tha lôi rõ lắm. Mỗi hôm rước 2 em về. 🙁 Làm sao ngụy trang cho nó để anh xã k phát hiện em nó là mới hả các bác 😁😁😁Đỗ Phương Thảo k thích trồng hoa đâu nhề ;pFb: Ánh Ánh

3 COMMENTS

Comments are closed.