Em đang buồn lắm các bác ạ. Hôm nay có người xin hoa của em. Em bảo ra vườn mà nhổ về mà trồng. Mấy bình này em mới trồng nên không cho đâu. Thế mà cứ lì mặt lấy mất 2 bình đẹp nhất nở hoa rồi của em. Như vậy có phải là đi xin nữa không các bác 😎😎
Fb: Huỳnh Kiên

8 COMMENTS

Comments are closed.