Em bung hết rồi đây.Fb: Hiệp Lê

10 COMMENTS

  1. chị ơi nói hơi ngại chút…em thích loại này quá…chị dành hạt bao jo có em xin mấy hạt cây cánh đơn này với bông vàng kia chị nhé.???😲

Comments are closed.