Để chậu triệu chuông dày hoa và tròn tán thì sau mỗi lứa hoa mọi người nên cắt trụi toàn bộ kể cá hoa chưa nở. Đừng tiếc. Cắt xong hãy bón phân cho chúng. chúng cũng ham ăn như dạ yến thảo vậy.

Hoa chỉ cần đầu trâu hạt xanh NPK 13-13-13 pha loãng tưới gốc 7-10 ngày/ lần.

Lưu ý các cửa hàng bán lẻ nhiều hạt xanh vậy nhưng là hàng không phải của Phân Đầu Trâu. hãy đảm bảo nó là của đầu trâu để có hiệu quả tốt.

Triệu chuông là loại hoa khó chăm.

Khi vận chuyển xa về nên để chỗ thoáng mát, tưới chút vào gốc không quá nhiều. Không phun nước toàn bộ lên cây và lá. nó sẽ thối nhũn lá. Chúng rất đỏng đảnh như phụ nữ vậy.Fb: Vũ Đức Vượng

30 COMMENTS

Comments are closed.