Cúc nhà em đã nở mà điện thoại thì chụp cứ mờ tịt.!Fb: Lan Chu