Có ai gặp tình trạng như mình không. Ốc sên màu xanh nhỏ như hạt cát sinh nở đầy chậu rau luôn rồi. Cũng rắc xác cà phê rồi nhưng không thay đổi. Mà đất trong chậu mình nó nị ẩm hay sao cứ thấy nó nổi mốc lên trên đất luôn. Có cao nhân nào chỉ giúp e với ạh. Xin cảm ơn.
Fb: Hellen Le