Ai hợp mệnh với cây phát tài thi dinh em nó về chơi Tết.. Cay to đã sang chậu rồi nhéFb: Khanh LY