Ac cho e hỏi. Hồng nhà e trồng đang 5 lá. Lại ra cành 7 là r vươn cao vút k thấy nụ hoa đâu cả. Lạ quá, khó hiểu quá ạ.Fb: Hạnh Lầu